Özata Gemi İnşa, 1985 yılında İstanbul Tuzla’da yeni inşa edilen ve Tamir edilen gemilerin çelik işleme ve borulama işlerini yapmak üzere kurulmuştur. Özata, 2002 yılına kadar Tuzla Bölgesi’ndeki birçok Tersanede faaliyetlerini sürdürmüş, alanında tecrübeli ve tercih edilen bir kuruluş haline gelmiştir.

Kurucu Özdemir Ataseven, 2002 yılında Gemi İnşa Sanayindeki tecrübe ve bilgi birikimini kullanmak amacıyla Yalova Altınova’da yatırım yaptı.

72

TAMAMLANAN PROJELER

80

TOPLAM PROJELER

3

YENİ PROJELER

4

DEVAM EDEN PROJELER
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
1985

Kuruluş

Saygıdeğer kurucumuz, Özdemir Ataseven Bey, 1985 yılında bir taşeron şirketi olarak şirketimizin temellerini atmış olup, özveri ve mükemmeliyetle karakterize edilen bir yolculuğun başlangıcını işaretlemiştir. Geçen yıllarda, onun vizyoner liderliği altında, şirket sadece Tuzla'da önemli bir oyuncu olarak gelişmemiş aynı zamanda yüksek kaliteli hizmetler sunma konusunda da bir itibar kazanmıştır. 2002'ye kadar olan dönem, İstanbul'un dinamik iş ortamında Tuzla bölgesinde güvenilir bir taşeron olarak konumumuzu sağlamlaştıran sürekli büyüme ve başarı dolu bir bölümü yansıtmaktadır.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
2002

Altınova, Yalova’ya Tersane Yatırımı

Kurucumuz Sayın Özdemir Ataseven, 2002 yılında, geniş bir 60.000 metrekarelik alanda yeni yapım için Özata Tersanesi'ni kurarak Yalova Altınova bölgesine önemli bir yatırım yapmıştır. Bu dönemde, Özdemir Ataseven, Yalova Altınova bölgesine yatırım yapan öncü tersane sahiplerinden biri haline gelmiştir. Tersane, bugüne kadar yeni yapım faaliyetlerine aktif olarak devam etmekte olup, Sayın Ataseven'in ileri görüşlü vizyonunun ve denizcilik endüstrisindeki gelişime olan bağlılığının kalıcı mirasını sergilemektedir.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
2012

İnfüzyon Holü Faaliyete Geçirildi

İnfüzyon Holü, karbon kompozit projelerini hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur. Bu holün kurulmasını takiben, İstanbul ve İzmir'de karbon katamaran feribot projeleri başarıyla tamamlanmıştır. Dahası, karbon kompozitlerin çelik ve alüminyum ile birleştirilmesi büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Özata Tersanesi, bu benzersiz kombinasyonu başarabilen Türkiye'deki tek tersane ve dünya genelinde nadir bulunanlardan biri haline gelmiştir.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
2015

Askeri Projelere Yatırım

2015 yılında, Özata Tersanesi stratejik yatırımlar yaparak askeri projeleri üstlenme amacıyla önemli adımlar attı. Bu girişim, tersanenin tarihinde önemli bir kilometre taşını işaret etti, çünkü portföyünü askeri amaçlar için gemi inşası da dahil olmak üzere çeşitlendirdi. Askeri projelere girişme kararı, Özata Tersanesi'nin yeniliğe olan bağlılığını ve denizcilik endüstrisinde çeşitli sektörlere uyum sağlama yeteneğini gösterdi. Bu yatırım, sadece tersanenin yeteneklerini güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda onu savunma ve güvenlik denizcilik sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı. Sonuç olarak, Özata Tersanesi, esnek ve ileri görüşlü bir gemi inşa tesisi olarak itibarını sağlamlaştırmaya devam etti.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
2017

Özata Tamir Tersanesi Kuruldu

Kurucumuz Sayın Özdemir Ataseven, 2017 yılında Yalova'nın Altınova bölgesinde ikinci bir tersane kurarak gemi inşaatına yatırımını genişletti ve bu tersane geniş bir 50.000 metrekarelik alana yayılmaktadır. 2017'deki kuruluşundan bu yana, tersane aktif bir şekilde bakım ve onarım hizmetleri sunmaktadır. Özellikle yabancı gemi sahiplerine hizmet sunarken, tersane aynı zamanda Türk gemi sahiplerine ait gemilerin onarımlarını da üstlenmektedir. Bu stratejik yatırım ile, Özata Tersaneleri sadece yeni inşaat tesisi olarak kapasitesini genişletmekle kalmamış aynı zamanda onarım ve bakım hizmetleri aracılığıyla Türkiye'nin ihracat endüstrisine önemli bir katkı sağlayan bir rolünü sağlamlaştırmıştır.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
2019

Tamir Tersanesi İçin İkinci Havuza Yatırım Yapıldı

Yeni bir yatırım yaparak onarım tersanesine ikinci bir havuz kazandıran Özata, kapasitesini artırdı ve birden fazla gemi için aynı anda bakım ve onarım hizmetleri sunma imkânı elde etti. Sonuç olarak, Özata sadece portföyünü çeşitlendirmedi, aynı zamanda bu stratejik hamle ile ihracat oranlarını da artırdı. İkinci dokun eklenmesi, Özata'nın operasyonlarını düzenlemesine ve müşterileri için daha hızlı çözümler sunmasına olanak sağladı. Bu da tersanenin kaliteli hizmetleri ile tanınmasını sağladı ve hem yerli hem de uluslararası gemi sahiplerinin üst düzey bakım çözümleri aradığı bir tesis olarak konumlanmasını sağladı. Aynı anda birden fazla gemiyle uğraşma esnekliğinin artması, Özata'nın denizcilik endüstrisindeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
2021

İlk Askeri Projenin İnşaatına Başlandı

2021'de, Özata Tersanesi ilk askeri proje inşaatını başlatarak ilk kez askeri gemi inşaatına giriş yaparak önemli bir kilometre taşını işaret etti. Bu çaba, Özata Tersanesi'nin portföyünü çeşitlendirme ve uzmanlık alanını askeri gemi inşaatı alanına genişletme konusundaki kararlılığını temsil ediyor. Bu askeri proje başlatılması, Özata'nın yeteneklerini vurguluyor ve tersaneyi savunma denizcilik sektöründe önemli bir rolde konumlandırıyor.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
2023

Solar Panellere Yatırım Yapıldı

Sıfır emisyon politikası doğrultusunda, Özata güneş panellerine yatırım yaparak her iki tersanenin çatılarına kurulumunu gerçekleştirdi. Bu stratejik hamle, Özata'nın sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığını ve çevresel etkisini azaltma çabalarını yansıtmaktadır. Güneş panellerinin kurulumu, kendi elektriğimizi üretme hedefiyle uyumlu bir şekilde, daha çevreci ve öz yeterli bir işletmeye katkıda bulunmaktadır. Bu çevre dostu yatırım, Özata'nın yeşil girişimlere olan bağlılığını vurgulamanın yanı sıra tersaneleri gemi inşa endüstrisi içinde yenilenebilir enerji çözümlerini benimseyen liderler olarak konumlandırıyor. Güneş enerjisinin kullanımı, Özata'nın çevresel sorunları ele alma ve daha temiz, daha sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme konusundaki proaktif yaklaşımını daha da vurgulamaktadır.
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda
Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda

'Özata Shipyard is able to build steel, aluminium, carbon and combinations of these materials.'

Özata made another investment and purchased a 50.000 m2 repair yard to the company structure in 2017. Özata continue its projects with its innovations and innovative structure, and always aim to make leading initiatives for its country and industry.

‘We are committed to deliver high quality with the next generation technology together with our highly experienced team’

Özata Shipyard Yapı | Hakkımızda